Περιστατικά
Δείτε φωτογραφίες από περιστατικά που έχει αναλάβει η ομάδα του Dental Group.
Προσθετική
1ο Περιστατικό
Όψεις στα δύο πάνω μπροστινά δόντια
2ο Περιστατικό
Προσθετική αποκατάσταση με όψεις στα πλαϊνά άνω δόντια
*Σύρετε για να δείτε τα αποτελέσματα
3ο Περιστατικό
Προσθετική αποκατάσταση με γέφυρες και εμφυτεύματα
*Σύρετε για να δείτε τα αποτελέσματα
4ο Περιστατικό
Προσθετική αποκατάσταση με ολοκεραμικές γέφυρες σε όλα τα δόντια
*Σύρετε για να δείτε τα αποτελέσματα
5ο Περιστατικό
Προσθετική αποκατάσταση με ολοκεραμικές γέφυρες και εμφυτεύματα
*Σύρετε για να δείτε τα αποτελέσματα
6ο Περιστατικό
Προσθετική αποκατάσταση με γέφυρα στα άνω πρόσθια τέσσερα δόντια
*Σύρετε για να δείτε τα αποτελέσματα
Περιοδοντολογία
1ο Περιστατικό
Ουλικό μόσχευμα για την κάλυψη γενικευμένων απογυμνωμένων ριζών
*Σύρετε για να δείτε τα αποτελέσματα
2ο Περιστατικό
Ουλικό μόσχευμα για την κάλυψη κάτω πρόσθιων απογυμνωμένων ριζών
*Σύρετε για να δείτε τα αποτελέσματα
3ο Περιστατικό
Ουλικό μόσχευμα για την κάλυψη κάτω πρόσθιων απογυμνωμένων ριζών
*Σύρετε για να δείτε τα αποτελέσματα
4ο Περιστατικό
Ουλικό μόσχευμα για την κάλυψη κάτω απογυμνωμένης ρίζας
*Σύρετε για να δείτε τα αποτελέσματα
Ορθοδοντική
1ο Περιστατικό
*Σύρετε για να δείτε τα αποτελέσματα
2ο Περιστατικό
*Σύρετε για να δείτε τα αποτελέσματα
3ο Περιστατικό
*Σύρετε για να δείτε τα αποτελέσματα
4ο Περιστατικό
*Σύρετε για να δείτε τα αποτελέσματα
5ο Περιστατικό
*Σύρετε για να δείτε τα αποτελέσματα
6ο Περιστατικό
*Σύρετε για να δείτε τα αποτελέσματα
7ο Περιστατικό
*Σύρετε για να δείτε τα αποτελέσματα
1ο Περιστατικό
Αποκατάσταση άνω γνάθου με κεραμικά υλικά
*Σύρετε για να δείτε τα αποτελέσματα
2ο Περιστατικό
Αποκατάσταση κυνόδοντα στην άνω γνάθο με όψη ρητίνης για λαμπερό χαμόγελο
*Σύρετε για να δείτε τα αποτελέσματα
3ο Περιστατικό
Αποκατάσταση 6 πρόσθιων δοντιών στην άνω γνάθο με όψεις ρητίνης
*Σύρετε για να δείτε τα αποτελέσματα
4ο Περιστατικό
Αποκατάσταση πρόσθιων δοντιών στην άνω γνάθο για λαμπερό χαμόγελο
*Σύρετε για να δείτε τα αποτελέσματα
5ο Περιστατικό
Αποκατάσταση κεντρικού και πλαγίου δοντιού με όψεις ρητίνης στην άνω γνάθο σε ανήλικο παιδί ύστερα από πτώση και σπάσιμο
6ο Περιστατικό
Αποκατάσταση κεντρικού δοντιού με όψη ρητίνης στην άνω γνάθο σε ανήλικο παιδί ύστερα από πτώση και σπάσιμο
*Σύρετε για να δείτε τα αποτελέσματα
7ο Περιστατικό
Αποκατάσταση άνω γνάθου με όψεις ρητίνης
*Σύρετε για να δείτε τα αποτελέσματα
8ο Περιστατικό
Αποκατάσταση κεντρικών δοντιών σε ενήλικα με όψεις ρητίνης
Χειρουργία