Πολιτική ασφάλειας και αποστείρωσης

Τα Οδοντιατρεία μας αντιμετωπίζουν με μεγάλη σοβαρότητα και επαγγελματισμό το θέμα της ασφάλειας και αποστείρωσης και εν γένει την προστασία από τη μετάδοση λοιμωδών νοσημάτων. Ακολουθούμε σχολαστικά όλες τις οδηγίες πρόληψης της μετάδοσης του Covid-19 όπως αυτές έχουν προταθεί από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Αττικής (www.osa.gr)

Επιπλέον, και ανεξάρτητα από τον Covid-19, για τη δική μας ασφάλεια αλλά και των ασθενων μας:

  • Χρησιμοποιούμε μάσκες μιας χρήσης, προστατευτικά γυαλιά και γάντια μιας χρήσης.
  • Η οδοντιατρική έδρα, τα μηχανήματα και οι πάγκοι εργασίας απολυμαίνονται σχολαστικά με ισχυρά αντισηπτικά διαλύματα, πριν χρησιμοποιηθούν για κάποιον ασθενή.
  • Ο προβολέας, οι αναρροφήσεις και άλλα τμήματα της έδρας εκτός από την απολύμανση καλύπτονται και με διαφανή μεμβράνη πριν απο κάθε χρήση.
  • Όλα τα εργαλεία πριν χρησιμοποιηθούν σε κάποιον ασθενή αποστειρώνονται σε κλίβανο
  • Τα αποστειρωμένα εργαλεία φυλάσσονται σε ειδικά σακκουλάκια για την καλύτερη προστασία τους.

 

Όλη η διαδικασία αποστείρωσης γίνεται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Στα Οδοντιατρεία μας μπορείτε να νοιώθετε απόλυτα ασφαλείς. Όλο το προσωπικό είναι εκπαιδευμένο στη διαδικασία αποστείρωσης και ευαισθητοποιημένο για τη σπουδαιότητά της.