Το Dental Group
Το DentalGroup είναι ένα δίκτυο από οδοντιατρεία στην Αθήνα και την ευρύτερη περιοχή του Βόλου. Οι συνεργαζόμενοι οδοντίατροι ενστερνίζονται την ίδια φιλοσοφία και τις ίδιες αρχές. Ακολουθούν κοινές οδοντιατρικές πρακτικές, επιδιώκοντας το καλύτερο θεραπευτικό και αισθητικό αποτέλεσμα.
Η αποστολή μας

01

Η αριστεία στην παροχή οδοντιατρικής φροντίδας

02

Η αξιοπιστία στην άσκηση του έργου μας

03

Ο σεβασμός στην αξιοπρέπεια και τις επιλογές των ασθενών

04

Η προστασία του απορρήτου των πληροφοριών των ασθενών

05

Η ανώδυνη και ποιοτική οδοντιατρική περίθαλψη, σεβόμενη και το χρόνο και τα χρήματα των ασθενών

06

Η εγκαθίδρυση αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους ασθενείς

07

Η συνεχής εκπαίδευση των οδοντιάτρων του δικτύου, με στόχο την ενίσχυση των επιστημονικών γνώσεων και των δεξιοτήτων τους

08

Η συνεργασία με άλλα μέλη της οδοντιατρικής ομάδας και, ευρύτερα, της οδοντιατρικής κοινότητας προς όφελος των ασθενών

09

Η ενημέρωση και εκπαίδευση των ασθενών σε οδοντιατρικά θέματα

Η φιλοσοφία μας
Η φιλοσοφία που κατευθύνει το έργο μας στο Dental Group συμπυκνώνεται στους εξής άξονες:

Εξατομικευμένη οδοντιατρική φροντίδα

Η οδοντιατρική μας πρακτική στο Dental Group στηρίζεται στο σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός εξατομικευμένου σχεδίου θεραπείας, το οποίο βασίζεται σε μία εις βάθος αξιολόγηση της κατάστασης των δοντιών και του στόματος των ασθενών μας. Στόχος μας είναι η σωστή λειτουργία του στόματος και η απόδοση ενός εξαιρετικού θεραπευτικού αποτελέσματος. Κάθε ασθενής είναι μοναδικός για εμάς και το σχέδιο θεραπείας είναι απόλυτα εξατομικευμένο και προσαρμοσμένο στους ατομικούς στόχους και τις προσωπικές του ανάγκες, εξασφαλίζοντας, έτσι, τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Αριστεία σε όλα τα επίπεδα

Η αριστεία είναι στόχος σε όλα τα οδοντιατρικά πρωτόκολλα που εφαρμόζουμε στο Dental Group. Ενσωματώνουμε και αξιοποιούμε όλες τις σύγχρονες καινοτόμες τεχνικές, τις νέες τεχνολογίες και τα καινούργια υλικά, τα οποία έχουν αποδειχθεί διεθνώς ότι συμβάλλουν στο άριστο θεραπευτικό αποτέλεσμα. Επιδιώκουμε για τους ασθενείς μας υψηλών προδιαγραφών οδοντιατρικές υπηρεσίες στον τομέα της πρόληψης, της θεραπείας και της αισθητικής οδοντιατρικής. Παράλληλα επιδιώκουμε την αριστεία και στους οδοντιάτρους του δικτύου με τη συνεχή επιστημονική εκπαίδευση και ενημέρωσή τους.

Πρόληψη

Στο Dental Group πιστεύουμε ότι η πρόληψη είναι πάντα καλύτερη από τη θεραπεία και είμαστε δεσμευμένοι να παρέχουμε υψηλών προδιαγραφών υπηρεσίες πρόληψης και ενημέρωσης σε θέματα που αφορούν τόσο τη στοματική όσο και τη γενικότερη υγεία των ασθενών. Εστιάζουμε στη σωστή διάγνωση και τον τακτικό οδοντιατρικό έλεγχο. Παράλληλα, δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στη στοματική υγιεινή, ενημερώνοντας τους ασθενείς για τη σημασία που έχει η τήρηση των κανόνων στοματικής υγιεινής για τη στοματική υγεία και τη διατήρηση του θεραπευτικού αποτελέσματος.

Συνολική αντιμετώπιση της στοματικής υγείας

Η φιλοσοφία μας στηρίζεται σε ένα μοντέλο θεραπείας που δίνει βαρύτητα στη συνολική υγεία του στόματος λαμβάνοντας υπόψη και τη συνολική υγεία του ασθενή και δεν εστιάζεται μόνο στη θεραπεία ενός μεμονωμένου οδοντιατρικού προβλήματος. Γι’ αυτό δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη, στην ορθή αποκατάσταση των οδοντιατρικών προβλημάτων και στη διατήρηση του θεραπευτικού αποτελέσματος σε βάθος χρόνου. Αυτό επιτυγχάνεται με τη συνεργασία οδοντιάτρων όλων των ειδικοτήτων εντός του δικτύου Τέλος, ενθαρρύνουμε τους ασθενείς μας να επωφελούνται από τα σύγχρονα επιτεύγματα της αισθητικής οδοντιατρικής, για να αποκτήσουν ένα υγιές και ελκυστικό χαμόγελο και να ενισχύσουν, παράλληλα, την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμησή τους.

Εκπαίδευση ασθενών

Αναπόσπαστο μέρος της αποστολής μας είναι η συνεχής και συστηματική ενημέρωση και εκπαίδευση των ασθενών μας πάνω σε οδοντιατρικά θέματα. Πιστεύουμε ότι ένας καλά ενημερωμένος ασθενής μπορεί να επιτύχει ένα καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα. Καμία θεραπευτική διαδικασία δεν είναι αρκετά αποτελεσματική, εάν δεν περιλαμβάνει και την ενεργή συμμετοχή του ασθενή. Η ενημέρωση γίνεται με τις συζητήσεις των ασθενών με τους οδοντιάτρους του δικτύου, τόσο κατά την αρχική επίσκεψη, όσο και κατά τη διάρκεια της θεραπείας τους. Επιπλέον, οι ασθενείς μπορούν να ενημερωθούν λεπτομερώς από το πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό (κείμενα, φωτογραφίες, σκίτσα και video) που περιλαμβάνει η ιστοσελίδα του Dental Group καθώς και από το Blog του.

Πιστή εφαρμογή των κανόνων ασφάλειας

Στο Dental Group αντιμετωπίζoυμε με μεγάλη σοβαρότητα και επαγγελματισμό το θέμα της αποστείρωσης, της καθαριότητας και εν γένει της προστασίας από τη μετάδοση λοιμωδών νοσημάτων. Θεωρούμε ότι ο έλεγχος μετάδοσης λοιμώξεων στο Οδοντιατρείο αποτελεί κεφαλαιώδους σημασίας παράμετρο για τη διασφάλιση της υγείας των ασθενών, του προσωπικού αλλά και, γενικότερα, της δημόσιας υγείας.