Η ορθοδοντική θεραπεία συνδεεται με την ποιοτητα ζωης!

Στις δυτικές χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, περίπου το 10-20% των εφήβων υποβάλλονται σε κάποιας μορφής ορθοδοντική θεραπεία.