Ποιοι είμαστε

Home / Ποιοι είμαστε

Dental Group – Νέα εμπειρία στην οδοντιατρική!

To Dental Group διαθέτει οδοντιάτρους επιστημονικά άρτια κατηρτισμένους και εξειδικευμένους σε διάφορες ειδικότητες της οδοντιατρικής στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το Dental Group αποτελεί μια καινοτομία στον Ελληνικό Οδοντιατρικό χώρο που σκοπό έχει την αναβάθμιση των οδοντιατρικών υπηρεσιών προς όφελος τόσο των ασθενών όσο και των συνεργαζόμενων οδοντιάτρων.

Το Dental Group δημιουργήθηκε από μια ομάδα οδοντιάτρων που μέσα από τη μακροχρόνια εμπειρία τους στην οδοντιατρική φροντίδα οραματίστηκε τη διαμόρφωση μιας νέας οδοντιατρικής εμπειρίας που θα μπορούσε να καλύψει πληρέστερα τις αυξημένες οδοντιατρικές απαιτήσεις του σύγχρονου ασθενή.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου το Dental Group έχει δώσει έμφαση στην ανάπτυξη τριών θεμελιωδών πυλώνων:

Συνεργασία

Ενημέρωση

Εκπαίδευση

Η αποστολή μας ..

Οι αρχές που κατευθύνουν το έργο μας συνοπτικά είναι οι εξής:

  • η αριστεία στην παροχή οδοντιατρικής φροντίδας
  • η αξιοπιστία στην άσκηση του έργου μας
  • ο σεβασμός στην αξιοπρέπεια και τις επιλογές των ασθενών
  • η προστασία του απορρήτου των πληροφοριών των ασθενών
  • η ανώδυνη και ποιοτική οδοντιατρική περίθαλψη, σεβόμενη και το χρόνο και τα χρήματα των ασθενών
  • η εγκαθίδρυση αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους ασθενείς
  • η συνεχής εκπαίδευση των οδοντιάτρων του δικτύου, με στόχο την ενίσχυση των επιστημονικών γνώσεων και των δεξιοτήτων τους
  • η συνεργασία με άλλα μέλη της οδοντιατρικής ομάδας και, ευρύτερα, της οδοντιατρικής κοινότητας προς όφελος των ασθενών
  • η ενημέρωση και εκπαίδευση των ασθενών σε οδοντιατρικά θέματα