Οι άνθρωποι του Dental Group

Home / Οι άνθρωποι του Dental Group

Περί Dental Group ….

Το Dental Group οργανώνει και συνεργάζεται με ένα συνεχώς αυξανόμενο δίκτυο οδοντιατρείων και οδοντιάτρων.

Όλοι οι οδοντίατροι του Dental Group είναι επιστημονικά άρτια κατηρτισμένοι και πολλοί από αυτούς έχουν εξειδικευτεί σε διάφορες ειδικότητες της οδοντιατρικής στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ως συνεργάτες του δικτύου ενστερνίζονται την ίδια οδοντιατρική φιλοσοφία και ακολουθούν κοινές οδοντιατρικές πρακτικές. Επίσης, ανάμεσα στους οδοντιάτρους όλων των οδοντιατρείων υπάρχει στενή επικοινωνία και ουσιαστική ανταλλαγή επιστημονικών απόψεων.

Οι οδοντίατροι του Dental Group ενημερώνονται συνεχώς για οδοντιατρικά θέματα και παρακολουθούν τις εξελίξεις και τις καινοτομίες της οδοντιατρικής πρακτικής. Έτσι, διασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων οδοντιατρικών υπηρεσιών.

Οι Οδοντίατροι μας …

Το προσωπικό που μας στηρίζει..