Η αποστολή μας

Home / Η αποστολή μας

Η αποστολή μας

Οι αρχές που κατευθύνουν το έργο μας συνοπτικά είναι οι εξής:

  • η αριστεία στην παροχή οδοντιατρικής φροντίδας
  • η αξιοπιστία στην άσκηση του έργου μας
  • ο σεβασμός στην αξιοπρέπεια και τις επιλογές των ασθενών
  • η προστασία του απορρήτου των πληροφοριών των ασθενών
  • η ανώδυνη και ποιοτική οδοντιατρική περίθαλψη, σεβόμενη και το χρόνο και τα χρήματα των ασθενών
  • η εγκαθίδρυση αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους ασθενείς
  • η συνεχής εκπαίδευση των οδοντιάτρων του δικτύου, με στόχο την ενίσχυση των επιστημονικών γνώσεων και των δεξιοτήτων τους
  • η συνεργασία με άλλα μέλη της οδοντιατρικής ομάδας και, ευρύτερα, της οδοντιατρικής κοινότητας προς όφελος των ασθενών
  • η ενημέρωση και εκπαίδευση των ασθενών σε οδοντιατρικά θέματα