Συνήθως, το πλήρες σετ οπισθοφατνιακών ακτινογραφιών λαμβάνεται σε περιπτώσεις περιοδοντικής νόσου, διότι επιτρέπει στον οδοντίατρο να αξιολογήσει την έκταση της οστικής καταστροφής.