Γενικά είναι κατανοητό ότι η οδοντοστοιχία είναι όχι μόνο ένα ξένο σώμα αλλά και ένα σχετικά ογκώδες σώμα το οποίο τοποθετείται μέσα στο στόμα του ασθενή.

Απαραίτητη, λοιπόν, προϋπόθεση, για να βολευτεί κανείς μία οδοντοστοιχία είναι να μην είναι αρνητικά προκατειλημμένος για το γεγονός ότι θα φορέσει οδοντοστοιχία. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου η οδοντοστοιχία από κατασκευαστικής πλευράς και εφαρμογής και συγκράτησης είναι άψογη και ο ασθενής δεν τη βολεύεται για ψυχολογικούς λόγους.

Επίσης, επειδή στην αρχή η οδοντοστοιχία είναι ένα ξένο σώμα μέσα στο στόμα, ο ασθενής πρέπει να της «δώσει» λίγο χρόνο, μέχρι να τη συνηθίσει. Πρέπει, όμως, να αναφέρει στον οδοντίατρο αμέσως αν υπάρχει κάποια περιοχή της οδοντοστοιχίας που ενοχλεί, διότι ο οδοντίατρος μπορεί, τις περισσότερες φορές, να το διορθώσει και να ανακουφιστεί ο ασθενής. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, διότι, συνήθως, αν η οδοντοστοιχία «χτυπάει» κάπου, αυτό θα διατηρηθεί μέχρις ότου παρέμβει ο οδοντίατρος.

Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις όπου η εκτεταμένη απορρόφηση της γνάθου δεν επιτρέπει την ιδανική συγκράτηση της οδοντοστοιχίας. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις η κατάσταση μπορεί να αλλάξει προς όφελος του ασθενούς, αν ενισχυθεί η συγκράτηση με τη βοήθεια εμφυτευμάτων. Αυτές τις περιπτώσεις ο οδοντίατρος μπορεί να τις υποψιαστεί από την ενδελεχή κλινική εξέταση που προηγείται της κατασκευής της οδοντοστοιχίας και έτσι να ενημερώσει εγκαίρως τον ασθενή.