Αν σπάσει μία οδοντοστοιχία, για παράδειγμα από πτώση στο πάτωμα, τότε ο οδοντίατρος μπορεί να την επισκευάσει χωρίς να χρειάζεται η κατασκευή νέας οδοντοστοιχίας.

Θα χρειαστεί, όμως, να την κρατήσει για μία ή δύο μέρες.

Ομοίως, αν σπάσει ή ξεκολλήσει ένα δόντι από την οδοντοστοιχία, τότε και πάλι ο οδοντίατρος μπορεί να προσαρμόσει ένα νέο δόντι.