Ενδοδοντική θεραπεία δεν χρειάζεται να προηγείται κάθε φορά που ένα δόντι τροχίζεται, για να στηρίξει μία στεφάνη.

Παρόλα αυτά υπάρχουν αρκετές οδοντιατρικές σχολές που το υιοθετούν συστηματικά από φόβο μήπως με το τρόχισμα το δόντι αποκτήσει ευαισθησία-πόνο ή το δόντι νεκρωθεί, οπότε μετά θα πρέπει να γίνει ενδοδοντική θεραπεία και να επαναληφθεί η κατασκευή της θήκης.

Αντίστροφα, υπάρχουν κάποιες οδοντιατρικές σχολές οι οποίες υποστηρίζουν ότι τα απονευρωμένα δόντια και ιδιαίτερα τα πίσω πρέπει να καλύπτονται από μία στεφάνη και όχι από μία έμφραξη (σφράγισμα). Η λογική πίσω από αυτό είναι ότι το δόντι, μετά την απονεύρωση, στεγνώνει και γίνεται πιο εύθρυπτο. Έτσι, η στεφάνη που το περιβάλλει το προστατεύει από πιθανά κατάγματα.