Σήμερα, οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται και τα μέσα που υπάρχουν για τη μετακίνηση των δοντιών έχουν περιορίσει τις εξαγωγές.

Υπάρχουν, όμως, και κάποια σοβαρά προβλήματα συνωστισμού των δοντιών ή προβλήματα σύγκλεισης τα οποία, για να αντιμετωπιστούν επιτυχώς και να επιτύχουμε το καλύτερο λειτουργικό και αισθητικό αποτέλεσμα, είναι απαραίτητο να γίνει κάποια εξαγωγή.

Σε κάθε περίπτωση, εξαγωγή δοντιού θα συστηθεί μόνο, όταν είναι απολύτως απαραίτητη και θα βελτιώσει το αποτέλεσμα της θεραπείας.

Στο Dental Group κάθε σχέδιο θεραπείας είναι εξατομικευμένο και ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε ασθενή.