Όταν βγάλεις τα σιδεράκια, θα χρειαστεί να έχεις κάποιου είδους συγκράτηση, για να διατηρήσεις τα δόντια σου στη νέα τους θέση.

Η φάση αυτή της θεραπείας ονομάζεται συγκράτηση. Η συγκράτηση είναι εξίσου απαραίτητη, όπως και τα σιδεράκια διότι προσφέρει την απαραίτητη σταθεροποίηση, ώστε να διατηρηθεί το αποτέλεσμα της θεραπείας. Τα δόντια, γενικά, έχουν την τάση να επιστρέφουν στην πρότερη θέση τους αλλά και να μετακινούνται με την πάροδο της ηλικίας.

Υπάρχουν δύο ειδών συκράτησης, η κινητή και η μόνιμη.

  • Η ακίνητη συγκράτηση (ακινητοποίηση) αποτελείται από ένα σύρμα που τοποθετείται στην πίσω πλευρά των πρόσθιων δοντιών και είναι εντελώς αόρατη.
  • Η κινητή συγκράτηση μπορεί να γίνει είτε με αόρατους διαφανείς νάρθηκες, είτε με πλαστικά μασελάκια τύπου Hawley.

Επειδή οι περισσότεροι ασθενείς δεν είναι συνεπείς με το κινητό συγκρατητικό μηχάνημα και ξεχνούν να το φορούν, συνιστάται η μόνιμη συγκράτηση.