Η σύσταση του γενικού οδοντιάτρου ή του προσθετολόγου να προηγηθεί ορθοδοντική θεραπεία πριν από την αποκατάσταση κάποιων δοντιών που λείπουν γίνεται, για να έχει η θεραπεία αποκατάστασης το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Όταν χάνονται μόνιμα δόντια, τα υπόλοιπα δόντια, συνήθως έχουν την τάση να μετακινούνται, με συνέπεια η σύγκλειση να παρουσιάζει προβλήματα.

Αφού ο ορθοδοντικός αποκαταστήσει τη σύγκλειση, ο περιοδοντολόγος ή ο προσθετολόγος θα μπορέσει να αποκαταστήσει τα ελλείποντα δόντια με εμφυτεύματα, στεφάνες ή γέφυρεςμε καλύτερο λειτουργικό και αισθητικό αποτέλεσμα.