Σήμερα, οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται και τα μέσα που υπάρχουν για τη μετακίνηση των δοντιών έχουν περιορίσει τις εξαγωγές.

Μερικές φορές ,όμως, για να επιτύχουμε το καλύτερο λειτουργικό και αισθητικό αποτέλεσμα, ίσως, χρειαστεί να γίνει κάποια εξαγωγή δοντιού.

Σε κάθε περίπτωση, εξαγωγή δοντιού θα συστηθεί μόνο, όταν είναι απολύτως απαραίτητη για τη βελτίωση του αποτελέσματος της θεραπείας.