Επειδή τα δόντια έχουν την τάση να μετακινούνται με την πάροδο των ετών, συνιστάται να έχουμε κάποιο συγκρατητικό μηχάνημα για πάντα, εάν θέλουμε τα δόντια να παραμείνουν ίσια και να μη «ξαναστραβώσουν».