Η συγκράτηση είναι η τελευταία φάση της ορθοδοντικής θεραπείας.

Είναι εξίσου απαραίτητη και σημαντική, προκειμένου να διατηρηθούν τα δόντια στη νέα τους θέση, διότι όταν βγάλεις τα σιδεράκια, τα δόντια έχουν την τάση να επιστρέφουν στην αρχική τους θέση.

Επίσης, με την πάροδο της ηλικίας, τα δόντια έχουν την τάση να μετακινούνται.

Η συγκράτηση μπορεί να είναι ακίνητη ή κινητή.

Η ακίνητη συγκράτηση (ακινητοποίηση) αποτελείται από ένα σύρμα που τοποθετείται στην πίσω πλευρά των πρόσθιων δοντιών και είναι εντελώς αόρατη.

Η κινητή συγκράτηση μπορεί να γίνει είτε με αόρατους διαφανείς νάρθηκες, είτε με πλαστικά μασελάκια τύπου Hawley.

Συνιστάται η μόνιμη ακινητοποίηση, διότι οι περισσότεροι ασθενείς, συνήθως ξεχνούν να φορέσουν το κινητό συγκρατητικό μηχάνημα.