Η διάρκεια της ορθοδοντικής θεραπείας ποικίλλει.

Ο χρόνος εξαρτάται κατά πολύ από το είδος και τη σοβαρότητα του προβλήματος καθώς και από τη συνεργασία του ασθενούς κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Μπορεί να κυμαίνεται από 6 μήνες έως και 3 χρόνια ή και περισσότερο. Δεν υπάρχει επομένως μία καθαρή απάντηση για τη διάρκεια της θεραπείας.

Η διάρκεια μεγαλώνει, εάν ο ασθενής δεν είναι συνεπής στα ραντεβού και δεν ακολουθεί τις οδηγίες του ορθοδοντικού.