Ορθοδοντική μπορεί να ξεκινήσει κανείς σε οποιαδήποτε ηλικία. Αν, όμως, ένα παιδί καθυστερήσει, μπορεί να μην επωφεληθεί από την περίοδο ανάπτυξής του και κατά συνέπεια από κάποιες θεραπείες που λειτουργούν καλύτερα σε μικρότερες ηλικίες.

Επιπλέον, με το πέρασμα του χρόνου τα δόντια επιβαρύνονται με σφραγίσματα, προσθετικές εργασίες, ασθένειες των ούλων (ουλίτιδα, περιοδοντίτιδα) καθώς και από άλλους παράγοντες που μπορεί να επιμηκύνουν την ορθοδοντική θεραπεία ή να περιορίσουν τις επιλογές.

Τέλος, η καθυστέρηση στην αντιμετώπιση ενός ορθοδοντικού προβλήματος, ιδιαιτερα στα παιδιά και τους εφήβους, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ψυχολογία τους. Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται στους γονείς να συζητούν με τον ορθοδοντικό.