Στα παιδιά βγάζουμε ακτινογραφίες αν και γίνεται προσπάθεια να λαμβάνονται μόνο αν είναι εντελώς απαραίτητες.

Για μεγαλύτερη προστασία των ασθενών αυτών μειώνεται η δόση της ακτινοβολίας, ανάλογα με την ηλικία και το σωματότυπό τους.

Επιπλέον, όπως όλοι οι ασθενείς, φοράνε ειδικά κολάρα και ποδιές μολύβδου που προστατεύουν τα άλλα μέρη του σώματός τους από την ακτινοβολία.

Τέλος, επειδή το στόμα τους είναι πιο μικρό, στις περιπτώσεις των οπισθοφατνιακών ακτινογραφιών, χρησιμοποιούνται μικρότερα ακτινογραφικά πλακίδια.