Σε κάποιες περιπτώσεις, όπου η ρίζα του δοντιού είναι λεπτή και με μεγάλη κάμψη, η τεχνική δυσκολία της ενδοδοντικής θεραπείας αυξάνεται.

Τα μικροεργαλεία (ρίνες) που χρησιμοποιούνται, για να καθαρίσουν τους ριζικούς σωλήνες, ενδέχεται να μην μπορούν να ακολουθήσουν την έντονη κάμψη της ρίζας, με αποτέλεσμα να εξέρχονται από το πλάι της ρίζας και να δημιουργείται μια διάτρηση.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν μπορεί να ολοκληρωθεί ιδανικά η ενδοδοντική θεραπεία. Αν η διάτρηση εντοπίζεται κοντά στην άκρη της ρίζας, το δόντι πρέπει να παρακολουθείται, αλλά, συνήθως, η διάτρηση οδηγεί σε εξαγωγή του δοντιού.

Αντίθετα, όσο πιο ψηλά στη ρίζα είναι η διάτρηση, τόσο καλύτερη και η πρόγνωση δεδομένου ότι ο οδοντίατρος μπορεί να προσεγγίσει τη διάτρηση και να τη φράξει με ειδικό εμφρακτικό υλικό.