Αυτήν τη σύσταση ακολουθούμε και στο Dental Group για τη διασφάλιση της στοματικής υγείας του παιδιού.

Όταν βγουν τα πρώτα μόνιμα δόντια, ο παιδοδοντίατρος θα εξετάσει τα δόντια του παιδιού και θα σας ενημερώσει για το πρόγραμμα φθορίωσης και τα οφέλη των προληπτικών εμφράξεων (sealants), εφόσον αυτές χρειάζονται. Η καθυστέρηση στην ανατολή των μόνιμων δοντιών θα παρακολουθείται συνεχώς, ενώ θα αξιολογείται και η ανάγκη για τη διατήρηση των χώρων όπου πρέπει να ανατείλουν τα μόνιμα δόντια.

Στην ηλικία των 7 ετών, σε συνεργασία με τον ορθοδοντικό, γίνεται η πρώτη συστηματική ορθοδοντική αξιολόγηση για οδοντικά και σκελετικά προβλήματα. Αν υπάρχουν σκελετικά προβλήματα, τώρα είναι η καλύτερη περίοδος, για να υποβοηθηθεί η σωστή ανάπτυξη των γνάθων και να μειωθεί έτσι η πιθανότητα ανάγκης ορθοδοντικής θεραπείας στο μέλλον.