Υπάρχουν και πολλά άλλα ορθοδοντικά μηχανήματα τα οποία χρησιμοποιούνται, κυρίως, στην πρώιμη φάση της ορθοδοντικής θεραπείας αλλά και κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης, της επανορθωτικής. Αποσκοπούν, κυρίως, στη διόρθωση απλών οδοντικών προβλημάτων ή σκελετικών ανωμαλιών.

Τα ορθοδοντικά μηχανήματα χωρίζονται σε κινητά, ακίνητα και σε εξωστοματικά.

Κινητά μηχανήματα

orthodont mixanΤα κινητά μηχανήματα χρησιμοποιούνται,συχνά, για τη διόρθωση απλών οδοντικών προβλημάτων ή κάποιων σκελετικών ανωμαλιών. Μπορούν να αφαιρεθούν από τον ασθενή για καλύτερη στοματική υγιεινή και πιο άνετη μάσηση.

Η θεραπεία με κινητά μηχανήματα μπορεί να αρχίσει, πριν ανατείλουν όλα τα μόνιμα δόντια. Καλύτερα αποτελέσματα έχουμε στη μεικτή οδοντοφυΐα. Η διάρκεια της θεραπείας ποικίλλει. Συνήθως, διαρκεί κάποιους μήνες.

Τα κινητά μηχανήματα είναι πλαστικά μασελάκια που προσαρμόζονται στο στόμα και είτε μετακινούν τα δόντια με λεπτά ελατήρια και σύρματα είτε χρησιμοποιούνται για τη διόρθωση σκελετικών προβλημάτων.

Ο ορθοδοντικός, αρχικά, θα πάρει αποτυπώματα των δοντιών της άνω ή και της κάτω γνάθου, ανάλογα με το σχέδιο θεραπείας. Με βάση τα αποτυπώματα αυτά, ο οδοντοτεχνίτης θα κατασκευάσει το μηχάνημα που έχει επιλεγεί. Το σχέδιο και το χρώμα του μηχανήματος μπορεί να αποφασιστεί σε συνεργασία με το μικρό ασθενή.

Για επιτυχή αποτελέσματα ο ασθενής είναι απαραίτητο να τα φορά συνεχώς.

 

Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα

Πλεονεκτήματα των κινητών μηχανημάτων

  • διευκολύνουν τη στοματική υγιεινή
  • διευκολύνουν τη μάσηση

Μειονεκτήματα των κινητών μηχανημάτων:

  • είναι απολύτως απαραίτητη η συνέπεια και η συνεργασία του παιδιού
  • επηρεάζουν ελαφρά την ομιλία (ψεύδισμα)
Λειτουργικά Μηχανήματα
Για διεύρυνση της άνω γνάθου
Για διακοπή κακής έξης (συνήθειας)
Για μικρές μετακινήσεις δοντιών
 

Ακίνητα μηχανήματα

Τα ακίνητα μηχανήματα είναι πολλών ειδών.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για τη διάνοιξη της άνω γνάθου, όταν αυτή είναι στενή, είτε για την καθοδήγηση της κάτω γνάθου σε πιο πρόσθια θέση, διεγείροντας την αύξησή της με λειτουργικά μηχανήματα τύπου Herbst.

Επίσης, χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση χώρου, σε περιπτώσεις πρόωρης απώλειας δοντιών, καθώς και για τη διακοπή κακών έξεων, όπως ο θηλασμός των δακτύλων, η χρήση της πιπίλας ή η προώθηση της γλώσσας.

Τέλος, ορισμένα ακίνητα μηχανήματα χρησιμοποιούνται, παράλληλα με τα σιδεράκια, για να διευκολύνουν την ορθοδοντική θεραπεία. 

hyrax

lingual arc

Τα ακίνητα μηχανήματα αποτελούνται, συνήθως, από δακτυλίους που συνδέονται μεταξύ τους με σύρματα. Ο ορθοδοντικός, ανάλογα με το σχέδιο θεραπείας, θα πάρει αποτυπώματα της άνω ή της κάτω γνάθου με τους δακτυλίους πάνω στα δόντια. Με βάση τα αποτυπώματα αυτά, ο οδοντοτεχνίτης θα κατασκευάσει το μηχάνημα που έχει επιλεγεί.

Το μηχάνημα συγκολλείται στα δόντια και παραμένει στο στόμα όσο είναι απαραίτητο σύμφωνα με το σχέδιο θεραπείας.

Τα ακίνητα μηχανήματα, επειδή δεν μπορούν να αφαιρεθούν από τον ασθενή, δυσκολεύουν λίγο τη μάσηση και κάνουν δυσκολότερο το βούρτσισμα των δοντιών. Γι’ αυτό και η στοματική υγιεινή πρέπει να είναι πιο επιμελημένη. Αυτό είναι και το κύριο μειονέκτημά τους.

Η συνεργασία του ασθενή είναι απαραίτητη αλλά σε μικρότερο βαθμό, επειδή τα μηχανήματα παραμένουν μόνιμα μέσα στο στόμα.

Για διεύρυνση της άνω γνάθου

Σε ορισμένα παιδιά η άνω γνάθος είναι πολύ στενή, σε σχέση με την κάτω, και δεν επιτρέπει στα επάνω δόντια να συγκλείνουν κανονικά με τα κάτω, δημιουργώντας έτσι την ονομαζόμενη σταυροειδή σύγκλειση.

Για τη διόρθωση αυτού του προβλήματος, χρησιμοποιείται το μηχάνημα διεύρυνσης της υπερώας (άνω γνάθου), το οποίο διευρύνει το πλάτος της άνω γνάθου, αποκαθιστώντας έτσι τη σωστή σύγκλειση και το σωστό πλάτος της γνάθου.

Επίσης, δημιουργεί περισσότερο χώρο για την ανατολή των μόνιμων δοντιών.

Καλό είναι τα μηχανήματα αυτά να τοποθετούνται στο στόμα όσο πιο σύντομα γίνεται μετά την ανατολή των πρώτων άνω μόνιμων γομφίων, περίπου μετά την ηλικία των 6 ετών

Τέτοια μηχανήματα είναι το Hyrax, Haas, Quadhelix, Bonded RPE.

Στην πιο συνηθισμένη του μορφή, το μηχάνημα διεύρυνσης της υπερώας αποτελείται, συνήθως, από δύο δακτυλίους που συνδέονται μεταξύ τους με μία βίδα. Ο ασθενής την γυρνάει, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ορθοδοντικού, προκειμένου να επιτευχθεί η διεύρυνση. Τα αποτελέσματα από τη χρήση των μηχανημάτων αυτών είναι πολύ καλά καθώς επιτυγχάνεται η αισθητική και λειτουργική αποκατάσταση του στόματος.

Το μηχάνημα παραμένει στο στόμα καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας και δεν απομακρύνεται από τον ασθενή. Επειδή δεν μπορούν να αφαιρεθούν, δυσκολεύουν λίγο τη μάσηση και κάνουν δυσκολότερο το βούρτσισμα των δοντιών. Γι’ αυτό και η στοματική υγιεινή πρέπει να είναι πιο επιμελημένη. Αυτό είναι και το κύριο μειονέκτημά τους.

Η συνεργασία του ασθενή είναι απαραίτητη αλλά σε μικρότερο βαθμό, επειδή τα μηχανήματα παραμένουν μόνιμα μέσα στο στόμα.

Λειτουργικά ακίνητα μηχανήματα Τύπου Herbst
Για διεύρυνση της άνω γνάθου
Για διατήρηση χώρου
Για διακοπή κακής έξης (δάκτυλο, γλώσσα)
Lip bumper(απωθητήρας κάτω χείλους)
Γλωσσικό τόξο
TPA (υπερώια δοκός)

Εξωστοματικά μηχανήματα

orthodontic mixanismoiTα εξωστοματικά μηχανήματα είναι ορθοδοντικά μηχανήματα τα οποία τοποθετούνται και αφαιρούνται από τον ίδιο τον ασθενή.

Χρησιμοποιούνται είτε για την αντιμετώπιση σκελετικών προβλημάτων, επηρεάζοντας την αύξηση της άνω και κάτω γνάθου, είτε για τη διευθέτηση των δοντιών στις γνάθους, μετακινώντας τα δόντια σε πιο ιδανικές θέσεις.

 

 

HPHG (HighPullHeadgear) Εξωστοματικό μηχάνημα Υψηλής Έλξης

Το Εξωστοματικό Μηχάνημα Υψηλής Έλξης είναι ένα αποσπώμενο μηχάνημα, το οποίο αποτελείται από ένα συρμάτινο τόξο το οποίο προσαρμόζεται στα οπίσθια δόντια της άνω γνάθου και από ιμάντες με έναν ελαστικό μηχανισμό οι οποίοι προσαρμόζονται στο κεφάλι.

Το μηχάνημα ασκεί μεγάλες δυνάμεις στην άνω γνάθο προκειμένου να περιορίσει την ανάπτυξή της, με στόχο την επίτευξη αρμονικών σχέσεων μεταξύ της άνω και κάτω γνάθου.

Το εξωστοματικό μηχάνημα τοποθετείται και αφαιρείται από τον ίδιο τον ασθενή. Παραμένει στο στόμα, συνήθως, κατά τη διάρκεια του ύπνου ή και περισσότερες ώρες, ανάλογα με τις οδηγίες του Ορθοδοντικού.

Η διάρκεια της θεραπείας ποικίλλει,ανάλογα με τη σοβαρότητα του προβλήματος. Συνήθως, διαρκεί 9-12 μήνες.

Η θεραπεία είναι επιτυχέστερη, όταν εφαρμόζεται λίγο πριν ή κατά τη διάρκεια της εφηβείας, διότι εκμεταλλευόμαστε τον αυξημένο ρυθμό ανάπτυξης σ’ αυτήν την ηλικία.

Για να είναι αποτελεσματικά τα εξωστοματικά μηχανήματα, όπως και όλα τα κινητά ορθοδοντικά μηχανήματα, απαιτείται η συνέπεια και η συνεργασία του παιδιού.

CPHG (CervicalPullHeadgear) Εξωστοματικό Μηχάνημα Αυχενικής Έλξης
RPHG (Reverse Pull Headgear) Μάσκα Προσώπου