Ο ορθοδοντικός είναι εκείνος που θα καθορίσει τον κατάλληλο χρόνο έναρξης της θεραπείας.ορθοδοντικη για παιδια

Κάποια παιδιά μπορεί να χρειαστεί να αρχίσουν ορθοδοντική θεραπεία από την ηλικία των 6-9 ετών, για να αναχαιτιστούν σκελετικά ή οδοντικά προβλήματα, ώστε να μην επιδεινωθούν αργότερα. Αυτή είναι η πρώιμη ή κατασταλτική ορθοδοντική θεραπεία.

Εάν δεν χρειάζονται πρώιμη ορθοδοντική θεραπεία, θα περιμένουν μέχρι να ανατείλουν όλα τα μόνιμα δόντια τους, για να αρχίσουν επανορθωτική ορθοδοντική θεραπεία, εφόσον υπάρχει ανάγκη, στην ηλικία των 9-13 ετών τα κορίτσια και 11-15 ετών τα αγόρια.

Η ορθοδοντική, λοιπόν, μπορεί να γίνει σε δύο φάσεις, την πρώιμη ή κατασταλτική και τη δεύτερη φάση, την επανορθωτική.

Είναι λάθος να πιστεύετε ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η μόνιμη οδοντοφυΐα, πριν απευθυνθείτε στον ορθοδοντικό. Και είναι, δυστυχώς, μεγάλη η απογοήτευση των γονιών, όταν ανακαλύπτουν ότι θα ήταν ευκολότερο να αντιμετωπιστεί ένα ορθοδοντικό πρόβλημα του παιδιού τους, εάν είχε αρχίσει προληπτική θεραπεία νωρίτερα.

Πρώτη φάση ή Πρώιμη ή Κατασταλτική ορθοδοντική θεραπεία

H πρώτη φάση της θεραπείας δεν έχει εφαρμογή σε όλα τα ορθοδοντικά προβλήματα ούτε είναι υποχρεωτική για όλα τα παιδιά. Αυτό θα το κρίνει ο ορθοδοντικός.

Συνήθως, αρχίζει στην ηλικία των 6-9 ετών, όταν διαπιστωθεί ότι υπάρχουν προβλήματα στα δόντια των παιδιών που μπορεί να οφείλονται είτε σε πρόωρη απώλεια παιδικών δοντιών, είτε σε παρατεταμένη χρήση της πιπίλας ή σε θηλασμό του δακτύλου, είτε, τέλος, σε σκελετικά προβλήματα. Η διάρκειά της είναι περίπου ένα έτος.

Η πρώιμη ή κατασταλτική θεραπεία έχει ως σκοπό να αναχαιτίσει την εξέλιξη σκελετικών ή οδοντικών προβλημάτων. Εάν δεν υπάρξει έγκαιρη παρέμβαση, τα προβλήματα θα εξελιχθούν και θα επιδεινωθούν. Επιπλέον, μπορεί να δημιουργήσουν σε κάποια παιδιά ψυχολογικά προβλήματα.

Στην κατασταλτική θεραπεία, δεν χρησιμοποιούνται, συνήθως, σιδεράκια.

Εφαρμόζονται μόνο διάφορα ορθοδοντικά μηχανήματα που βοηθούν στην αντιμετώπιση των οδοντικών ή των σκελετικών προβλημάτων, όπως τα μηχανήματα διατήρησης χώρου, διεύρυνσης υπερώας, διακοπής κακής συνήθειας ή κάποιο εξωστοματικό μηχάνημα.

Η κατασταλτική θεραπεία, συνήθως, δεν καταργεί την ανάγκη για ορθοδοντική θεραπεία με σιδεράκια αργότερα (επανορθωτική). Απλά, η μεταγενέστερη θεραπεία θα είναι ταχύτερη, ευκολότερη και με λιγότερο κόστος.

μηχάνημα διεύρυνσης υπερώας

μηχάνημα διεύρυνσης υπερώας

μηχάνημα διεύρυνσης χώρου

μηχάνημα διεύρυνσης χώρου
Πότε συνιστάται η πρώιμη ή κατασταλτική ορθοδοντική θεραπεία;

Η πρώιμη ή κατασταλτική ορθοδοντική θεραπεία συνιστάται, όταν έχουμε:

  • πρόωρη απώλεια νεογιλών δοντιών

  • παρατεταμένη χρήση πιπίλας ή θηλασμό δακτύλου

  • προώθηση της γλώσσας κατά την κατάποση

  • προεξοχή πρόσθιων άνω δοντιών (πεταχτά)

  • πρόσθια σταυροειδή σύγκλειση, όταν τα άνω πρόσθια δόντια κλείνουν πίσω από τα κάτω πρόσθια δόντια

  • οπίσθια σταυροειδή σύγκλειση, όταν τα άνω οπίσθια δόντια κλείνουν πιο μέσα από τα κάτω

  • έλλειψη χώρου για την ανατολή των μόνιμων δοντιών

  • υπεράριθμα, έκτοπα ή αγκυλωμένα δόντια

  • προεξοχή της κάτω γνάθου σε σχέση με την άνω (προγναθισμός)

  • κενό μεταξύ των άνω και κάτω πρόσθιων δοντιών, όταν το στόμα είναι κλειστό.

Πλεονεκτήματα από την πρώιμη ή κατασταλτική ορθοδοντική θεραπεία