Γι’ αυτό, πολλές φορές, μετά τη θεραπεία της περιοδοντίτιδας, ο περιοδοντολόγος συνιστά ορθοδοντική θεραπεία.

Με την ορθοδοντική θεραπεία αντιμετωπίζονται οι μετακινήσεις αυτές. Τα δόντια διευθετούνται στις σωστές θέσεις και διευκολύνεται η στοματική υγιεινή, η οποία είναι προϋπόθεση για τη διατήρηση του θεραπευτικού αποτελέσματος.

Επίσης, συχνά είναι απαραίτητη και η ορθοδοντική ακινητοποίηση των δοντιών, ώστε να περιοριστεί η κινητικότητά τους και η πιθανή υποτροπή.

Απαραίτητη προϋπόθεση, για να αρχίσει ένας περιοδοντικός ασθενής ορθοδοντική θεραπεία είναι η υγεία των ούλων και του υποστηρικτικού ιστού. Εφόσον, η περιοδοντική νόσος έχει θεραπευθεί και βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση, δεν υπάρχει κανένας ενδοιασμός για την έναρξη της ορθοδοντικής θεραπείας, αρκεί να τηρούνται οι κανόνες της στοματικής υγιεινής και να μην παραλείπεται ο τακτικός έλεγχος.

Σε αντίθετη περίπτωση, η ορθοδοντική θεραπεία, παρουσία περιοδοντικής νόσου, μπορεί να επιδεινώσει τη νόσο και να προκαλέσει καταστροφή των στηρικτικών ιστών.