Ο ορθοδοντικός εκμεταλλεύεται την ανάπτυξη για τη διόρθωσή τους.

Στους ενήλικες, επειδή η ανάπτυξη έχει ήδη ολοκληρωθεί, σε περιπτώσεις σοβαρών σκελετικών και κρανιοπροσωπικών ανωμαλιών, απαιτείται συνεργασία με τον γναθοχειρουργό. Η ορθογναθική χειρουργική είναι απαραίτητη για την τροποποίηση του μεγέθους, του σχήματος και της θέσης των γνάθων, ώστε να επιτύχουμε το καλύτερο λειτουργικό και αισθητικό αποτέλεσμα.

Όσοι αντιμετωπίζουν σοβαρά σκελετικά προβλήματα του προσώπου και επιλέγουν το συνδυασμό ορθοδοντικής-γναθοχειρουργικής θεραπείας επιτυγχάνουν ένα εξαίρετο αποτέλεσμα. Αποκαθίσταται η αρμονία του προσώπου και βελτιώνεται το χαμόγελο και η λειτουργία του στόματος.

Στις περιπτώσεις που χρειάζεται να γίνει ορθογναθική χειρουργική, προηγείται, συνήθως, μία πρώτη φάση ορθοδοντικής θεραπείας (προ-χειρουργική ορθοδοντική), διάρκειας 9-12 μηνών, με στόχο τη σωστή διευθέτηση των δοντιών.

Εν συνεχεία, γίνεται η επέμβαση από το γναθοχειρουργό για τη διόρθωση των σκελετικών ανωμαλιών. Ακολουθεί η μετα-χειρουργική ορθοδοντική φάση, διάρκειας περίπου 6 μηνών, με μικρομετακινήσεις, προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο λειτουργικό και αισθητικό αποτέλεσμα.

Εάν το ορθοδοντικό σου πρόβλημα αντιμετωπίζεται καλύτερα με συνδυασμό ορθογναθικής χειρουργικής και ορθοδοντικής θεραπείας, ο Ορθοδοντικός θα συζητήσει μαζί σου και με το Γναθοχειρουργό κάθε πτυχή της θεραπείας.