Χρησιμοποιείται, κυρίως, στο σχεδιασμό της ορθοδοντικής θεραπείας αλλά και κατά τη διάρκεια και το τέλος αυτής.

Μαζί με την πανοραμική αποτελούν το πολυτιμότερο διαγνωστικό εργαλείο για την ορθοδοντική θεραπεία.