Τις περισσότερες φορές, αυτό οφείλεται στον ελλιπή καθαρισμό και στην ελλιπή αποστείρωση των ριζικών σωλήνων κατά την ενδοδοντική θεραπεία, η οποία δίνει τη δυνατότητα στα εναπομείναντα μικρόβια να οργανωθούν και να δημιουργήσουν τις δυσάρεστες αυτές καταστάσεις.

Επίσης, η κακή στοματική υγιεινή μπορεί να προκαλέσει την εμφάνιση νέας τερηδόνας η οποία, αν επεκταθεί στο χώρο της απονεύρωσης, θα τον μολύνει, οδηγώντας πιθανά στα ίδια αποτελέσματα. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, η ενδοδοντική θεραπεία πρέπει να επαναλαμβάνεται.

Αν παρά την επανάληψη της ενδοδοντικής θεραπείας και αφού βεβαιωθούμε ακτινογραφικά ότι έχει γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εξακολουθεί το δόντι να εμφανίζει προβλήματα, τότε η μόνη επιλογή, πριν την εξαγωγή του δοντιού, είναι η χειρουργική διευθέτηση με μια τεχνική που λέγεται ακρορριζεκτομή.