Χρησιμοποιείται τις περισσότερες φορές για τη μελέτη και το σχεδιασμό θεραπειών που περιλαμβάνουν εμφυτεύματα ή την αύξηση των διαστάσεων των γνάθων με οστικά μοσχεύματα.

Λαμβάνεται σε ειδικά ακτινοδιαγνωστικά κέντρα και προσφέρει τη μεγαλύτερη ευκρίνεια από όλες τις οδοντιατρικές ακτινογραφίες.

Το κόστος της, όμως, είναι αρκετά υψηλό, σε σχέση με τις άλλες ακτινογραφίες, με αποτέλεσμα να λαμβάνεται μόνο, όταν συντρέχει κάποιος ειδικός λόγος.